Vaše tělo je Váš dům,

Váš chrám...

Pečujte o něj, hýčkejte jej,

uklízejte v něm a milujte ho

Etikoterapie

Citace z knihy Mudr Vladimíra Vogeltanze "Co s doktorem": "Etikoterapie je samostatný komplexní preventivně léčebný systém. Tvoří jej individuální forma konzultací, kde hledající může získat vhled do své životní situace, naději a impulz k práci na sobě." 

Co si tedy pod tím vším a pod slovem Etikoterapie představit?

Pojďme se nejprve podívat na slovo etikoterapie. Když si ho rozložíme, etiko (z řeckého ethos = mrav, něco, co je správné) - terapie (léčba, kúra), hned nám bude jasnější, že je to celé vlastně léčba mravností. Žít mravně, čili v pravdě, by mělo být základem každého lidského tvora. Pokud bychom opravdu žili v pravdě, naše těla by byla zdravá a duše radostná.  Základ etikoterapie totiž tkví v přesvědčení, že své nemoci a neduhy si tvoříme sami. A to právě tím, že nežijeme tak úplně mravně, jak si myslíme. Naše tělo totiž velmi aktivně reaguje na všechny naše emoce. Na negativní emoce reaguje prostřednictvím hormonálního systému negativně. Pokud jsme šťastní, uvolnění a laskaví, na oplátku zase tělo pomocí hormonálního systému reaguje pozitivně.

Zlobí Vás záda, bolí kolena, kyčle, zuby, močák, žlučník.....? Probouzíte se unavení, stísnění, podléháte různým druhům závislostí, nespavosti, jste často deprimovaní, demotivovaní, trápí Vás bolesti hlavy, naskakují opary, afty, míváte průjem, či zácpu, různé druhy alergií a ekzémů, nepříjemné pocity, nevyrovnané vztahy atd, atd?

Odpovědi můžete najít třeba v etikoterapii.

Jak jsem již zmínila, své neduhy si způsobujeme sami a je nejvyšší čas si to uvědomit a přiznat. Na cestě k poznání v těchto ohledech se můžeme nechat dobře provázet knihami např. Mudr Vladimíra Vogeltanze- "Co s doktorem I""Co s doktorem II""Co s doktorem III". Nebo nádhernými knihami Bruce H. Liptona PhD- "Biologie víry""Líbánkový efekt", "Spontánní evoluce".

Buněčný biolog Bruce Lipton ve svých publikacích krásně, lidsky a velmi srozumitelně popisuje a vysvětluje, jak se lidský organismus chová. Že nemoci stejné, jako měli naši rodiče, prarodiče, opravdu nezískáváme díky genetice (to už je dnes zastaralý názor), nýbrž díky epigenetice. Rozvíjí zde myšlenky a podkládá je svými vlastními výzkumy, které dělal na amerických institucích, o fungování našeho těla a přímém vlivu našeho smýšlení na zdraví člověka. 

Osobnost člověka se totiž tvoří již od samého početí. A všechny situace a podněty, kterým musíme čelit a dobře se s nimi vypořádat od útlého věku nás formují a určují, jací z nás budou lidé. Už jako malé miminko musíme hledat cesty ke komunikaci a zvládat různá úskalí při poznávání světa. A to, jak se v daných chvílích rozhodneme a zachováme, se zapíše do mozku a formou podvědomí se stejné reakce na podobné podněty použijí kdykoliv později. Často se pak sami sobě divíme, proč jsme se zachovali navztekaně, popudlivě, lítostivě, pesimisticky atpod. 

Etikoterapie formou povídání, pomáha člověku nacházet situace, které ho mohly na nějaké úrovni zraňovat a zraňují stále, aniž by si to uvědomoval a tím si podvědomou reakcí způsobuje své neduhy. Společně se pokusíme nejenom najít co nás kde ovlivňuje, ale hlavně získáme podněty a nápady, jak z dané situace ven. Samozřejmě jak to dopadne, je celé na Vás samotných. Neboť hledat můžeme spolu, změnit nalezená témata však můžete jen Vy sami :-) 

Těším se na Vás a na naší společnou cestu k radosti, laskavosti, úctě a PRAVDĚ. S láskou, Šárka.

Facebook