Cranio - sakrální osteopatie s prvky biodynamiky

Možná se vám honí hlavou otázka co to vlastně je, ta věc, která má (pro někoho) zvláštní, cizí název? Dovolte mi, abych zde vysvětlila, co to znamená. 

Název "kraniosakrální" vychází z pojmenování lebky a křížové kosti latinskými jmény. Přesně tedy- lebka (cranium) a křížová kost (sakrum). Principem této metody je vyšetření pohyblivosti kraniosakrálního systému. Do tohoto systému zahrnujeme intrakraniální (nitrolební) a spinální (páteřní) membránový systém, mozkomíšní tekutinu, celý páteřní kanál, včetně kosti křížové. Celé vyšetření i ošetření probíhá na masérském lehátku v klidu, teple a všech dalších žádoucích komfortních podmínkách. Klient zůstává oblečen, nebo si nechá oblečení tak, aby mu bylo dobře a cítil se v pohodlí a bezpečí. Leží obvykle na zádech, případně v poloze, která je pro něj milá a jsou splněna všechna jeho přání patřící k pohodlí. Ať už je to polštářek, podložená kolena, či zakrytí dekou. Vyšetření je příjemné, poklidné, někdy se stane, že se klient dostane do tak hluboké relaxace, až usne, ovšem to ani v nejmenším nesníží účinky celé terapie. 

Palpací (čili vyšetření pohmatem) si praktikant testuje mobilitu jednotlivých částí. Hmat je k tomu vytříbený několika měsíčním výcvikem a poté následující praxí. 

Dovolte mi zde odbočit: když jsem s výcvikem začínala, divila jsem se, jak mohu tak nepatrné pohyby pod svýma rukama vůbec cítit. Ale když se můj hmat opravdu velice zbystřil, uvědomila jsem si, že je to vlastně podobné, jako když náhle oslepneme, či ochluchneme (zkrátka ztratíme jeden ze svých smyslů), zbystří se nám cvikem (častějším používáním) o to více ostatní smysly. Bylo to moje pojetí pochopení, jak je možné, že nyní mám hmat daleko citlivější a vnímavější... 

Když praktikant diagnostikuje nějaká omezení a patologie, která brání zdravým a přirozeným funkcím organismu, velmi jemně systém účelovými hmaty koriguje. Tato omezení mohou vzniknout kdykoliv v průběhu našeho života a to jak úrazem, nemocí, špatnými návyky, tak i stresem a celkovým přetížením organismu. Veškeré používané manipulace nepřesahují tlaku nebo tahu pěti gramů. Představte si váhu například pětikoruny položené na vašem těle ;-). K práci se využívají fascie (pojivová tkáň - více o fasciích v sekci "Uvolňování fascií"). K nastolení harmonie využívá praktikant autoregulační schopnosti organismu. Přispívá k stimulaci a harmonizaci fyzických a psychických sil jedince. Právě proto je tato metoda velice bezpečná pro lidi v každém věku i téměř v každém stavu. 

Jediná kontraindikace je krvácení do mozku, aneurysma, únik mozkomíšního moku. Po mozkové příhodě by měl být odstup minimálně 4 týdny.

 

Kdo by se chtěl zajímat o historii této krásné metody, je podrobně popsána na stránkách Asociace kraniosakrálních praktikantů ČR 

https://www.kranio.eu/o-biodynamice/historie-a-vyvoj/

 

Pojďte se mnou vstoupit do světa svého zdraví a dejte sbohem svým neduhům. Bude mi ctí...

 

Facebook