Cranio - sakrální terapie - osteopatie s prvky biodynamiky

Zdraví, harmonie, měkkost, laskavost, něha, obnova, důvěra, klid, odpočinek...

Tyto prožitky a ještě mnoho dalších se skrývá v náruči krásné kraniosakrální terapie. Co všechno s sebou přináší ošetření touto metodou? A jak je to vůbec možné?

Jednoduše ;-)

Celá kraniosakrální terapie totiž vždy počítá a pracuje s každou bytostí zcela komplexně. Víme, že člověk není pouze fyzické tělo, ale také psyché, duše, duch. Při celém našem setkání mám všechny tyto skutečnosti na paměti a vnímám Vás jako nádhernou bytost se všemi těmito aspekty.  Mým cílem je pomocí této metody společně s Vaším systémem znovuobjevit rovnováhu Vašeho organismu, matrici Vašeho zdraví a přivést je opět do popředí. To všechno se daří díky letitým zkušenostem a objevům mých učitelů, před nimi jejich učitelů a před nimi úžasným lidem, kteří již na konci 19. století pro nás tuto krásu objevili, ověřili, nastudovali a naučili své nástupce. Leží v ní tedy dlouhověká moudrost a zkušenost, avšak nejen to! Totiž každý z nás, každý další praktik, který tuto metodu vystuduje a nadále poskytuje, přináší do ní mimo naučených pravidel a hmatů, i své zcela originální dary, talenty, nápady a vhledy. To znamená, že kraniosakrální metoda se stále vyvíjí, obohacuje a roste s každým z nás. Ukazuje tomu i její historie, kdy na začátku stál úžasný objevitel a pro nás důležity osteopat dr. William G. Sutherland. To on přivedl "kraniálku" na svět, zkoumal, prohluboval, dokazoval, tříbil a vyvíjel a poté ji učil další odborníky. Ti zase při své práci a při nových technických možnostech své doby přidávali nové poznatky a objevy a celou metodu nadále rozvíjeli a kultivovali až dodnes.

Ostatně celou historii si můžete přečíst na blogu Asociace kraniosakrálních praktiků ČR:

https://www.kranio.eu/historie-a-vyvoj-kraniosakralni-terapie/

Při setkání s kraniosakrální terapií má každý z nás své autentické zážitky. Je nutno poznamenat, že každé ošetření je zcela originální, unikátní. Vždy to záleží na mnoha okolnostech, na tom, s čím člověk přichází, jak se mu daří, jaké má aktuální vnímání, pocity, emoce, životní filozofii, zda je po nějakém lékařském zákroku, případně před ním, jestli je po úraze, po traumatickém zážitku... Takhle bych mohla jmenovat ještě dlouho. Tady si neodpustím s Vámi sdílet jednu mojí velkou radost - aplikovala jsem kraniosakrální terapii úspěšně i na naší milovanou fenku (slovenský čuvač). Měla velké problémy, nějakou blokádu pohybového aparátu. Prakticky se ani nezvedla. Ošetřovala jsem ji 3 dny 3x denně jen po cca 10 minutách. Držela, ani nedutala. Bylo vidět, že si to nesmírně užívá a v kombinaci ještě s občasnou masáží se za 2 dny zvedla a pomalu chodila a 4 den již zase lítala jak blázen laugh. Ono je to vlastně tak, že kraniosakrální terapie nepracuje s nemocemi, ale se zdravím. Znáte tu moudrost jak je to s tmou a světlem? Že světlo nikdy s tmou nebojuje? Prostě jen vyjde slunce, rozlije po Zemi světlo a tma poklidně ustoupí. Takhle nějak to vidím i s touto terapií. Nebojuje s nemocemi, ale pomůže znovuobjevit zdraví, které je v těle vždy nějakou měrou přítomné, povzbudí ho, aby se mohlo projevit a zářit a nechá tmu v klidu ustoupit... 

Ale ono bude lepší, když přijdete "ochutnat" na vlastní tělo ;-)

 

A nyní si dovolím připsat nějaká odborná data pro ty z Vás, kteří je máte tak rádi jako já a raději než slepě věřit, si věci ověřujete :-)

 

Možná se vám honí hlavou otázka co to vlastně je, ta věc, která má (pro někoho) zvláštní, cizí název? Dovolte mi, abych zde vysvětlila, co to znamená. 

Název "kraniosakrální" vychází z pojmenování lebky a křížové kosti latinskými jmény. Přesně tedy- lebka (cranium) a křížová kost (sakrum). Principem této metody je vyšetření pohyblivosti kraniosakrálního systému. Do tohoto systému zahrnujeme intrakraniální (nitrolební) a spinální (páteřní) membránový systém, mozkomíšní tekutinu, celý páteřní kanál, včetně kosti křížové. Zní to celé nějak divně co? Jeden by z takového vyšetření dostal strach. Ale nebojte se, milí, říkáme sice vyšetření, ale takové kraniosakrální vyšetření probíhá pouze formou velmi lehkého laskavého doteku, případně dotazováním. Pěkně v klidu, vleže na masérském lehátku, teple a všech dalších žádoucích komfortních podmínkách. Zůstáváte oblečeni, nebo si můžete vysvléknout co je Vám libo, hlavně abyste se cítili v pohodlí a v bezpečí. Ležíte obvykle na zádech, případně v poloze, která je Vám milá a jsou splněna všechna přání patřící k pohodlí. Ať už je to polštářek, podložená kolena, či zakrytí dekou.  

Palpací (čili vyšetření pohmatem), jak jsem již říkala, si praktikant testuje mobilitu jednotlivých částí. Hmat je k tomu vytříbený několika měsíčním výcvikem a poté následující praxí. 

Dovolte mi zde odbočit: když jsem s výcvikem začínala, divila jsem se, jak mohu tak nepatrné pohyby pod svýma rukama vůbec cítit. Ale když se můj hmat opravdu velice zbystřil, uvědomila jsem si, že je to vlastně podobné, jako když náhle oslepneme, či ochluchneme (zkrátka ztratíme jeden ze svých smyslů), zbystří se nám cvikem (častějším používáním) o to více ostatní smysly. Bylo to moje pojetí pochopení, jak je možné, že nyní mám hmat daleko citlivější a vnímavější... 

Když praktikant diagnostikuje nějaká omezení a patologie, která brání zdravým a přirozeným funkcím organismu, velmi jemně systém účelovými hmaty koriguje. Tato omezení si vyrábíme kdykoliv v průběhu našeho života a to jak úrazem, nemocí, špatnými návyky, tak i stresem a celkovým přetížením organismu. Veškeré používané manipulace nepřesahují tlaku nebo tahu pěti gramů. Představte si váhu například pětikoruny položené na vašem těle ;-). Pracuje se ve velké míře s fasciemi (pojivová tkáň - více o fasciích v sekci "Uvolňování fascií"). K nastolení harmonie využíváme autoregulační schopnosti organismu. Přispívá k stimulaci a harmonizaci fyzických a psychických sil člověka. Právě proto je tato metoda velice bezpečná pro lidi v každém věku i téměř v každém stavu. 

Jediná kontraindikace je krvácení do mozku, aneurysma, únik mozkomíšního moku. Po mozkové příhodě by měl být odstup minimálně 4 týdny.

Milí, těším se na Vás a jsem zvědavá, co Vás ke mně přivádí heart

 

Pojďte se mnou vstoupit do světa svého zdraví a dejte sbohem svým neduhům. Bude mi ctí...

 

Facebook